top of page

Usługi detektywistyczne

Zbieranie, utrwalanie kontaktów nieformalnych współmałżonka/partnera do spraw rozwodowych.

Obserwacja i kontrobserwacja osób i obiektów.

Zbieranie i kolekcjonowanie informacji.

Poszukiwanie osób zaginionych, uprowadzonych lub ukrywających się.

- Prowadzenie wywiadu gospodarczego;

- Sprawdzenie wiarygodności pracowników, kontrahentów, partnerów biznesowych oraz nieuczciwej konkurencji;

- Zbieranie dowodów w sprawach ujawnienia tajemnic przedsiębiorstwa, przestępstw pracowniczych

Poszukiwanie osób zaginionych, uprowadzonych lub ukrywających się.

                     Kontakt

tel. kom.: 732-185-323

bottom of page